EnglishVietnamese
EnglishVietnamese

NFT (Non-fungible token – Token không thể thay thế). NFT là một tài sản ảo đại diện cho các vật phẩm trong thế giới thực như: nghệ thuật, âm nhạc, vật phẩm game và video.

NFT được mua bán trực tuyến dưới hình thức thanh toán bằng tiền mã hóa (cryptocurrency). NFT thường được mã hóa bằng phần mềm cơ bản giống như các loại tiền mã hóa hay còn gọi là tiền điện tử.

NFT là gì? Giải mã sức hút của cơn sốt...
Sàn giao dịch
Công cụ hỗ trợ