EnglishVietnamese
EnglishVietnamese

Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) là một mô hình quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Trong đó, các nhà phân phối  dựa trên năng lực, sự hiểu biết của mình sẽ thực hiện tiếp thị, thu hút khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp và từ đó nhà phân phối sẽ nhận được hoa hồng từ nhà cung cấp với mỗi đơn hàng thành công hoặc hoàn thành các hành động cụ thể. 

Làm quen với Affiliate Marketing: 7 bước cơ bản cần...
Affiliate Marketing là gì? Khái niệm, cách thức vận hành,...
Sàn giao dịch
Công cụ hỗ trợ