Công ty UniSky Corporation lập ra GTI Inc. và chuyển vào vốn điều lệ của công ty này sở hữu trí tuệ (được định giá 400 867 433 000$*) theo dự án SkyWay. GTI Inc. phát hành các cổ phần sở hữu cho số tiền đó, các cổ phần được chuyển từ UniSky Corp. Như vậy UniSky Corp có quyền quản lý công ty GTI Inc.

*Theo kết luận của đơn vị thẩm định sở hữu trí tuệ được chứng nhận Hold Invest Audit Consulting Company № 0-905/2 ngày 20.05.2013, tương ứng với các Tiêu chuẩn đánh giá quốc tế.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry