Đơn vị nắm giữ cổ phần GTI

ERSSH III – đơn vị nắm giữ cổ phần GTI (chiếm 36,67%), các cổ phần này công ty đã nhận được từ UniSky Corporation. Các cổ phần này đảm bảo cho vốn điều lệ của ERSSH III.

Công ty này tạo ra các điều kiện để bán các cổ phần cua rminhf cho những nhà đầu tư cá nhân thông qua các đại lý, ví dụ sàn crowdfunding Sky World Community.

Địa chỉ đăng ký: Trident Chambers, P.O Box 146 Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin Islands.

Số đăng ký: 1998916

Số chứng nhận đăng ký Pháp nhân – 457B02AB91

Kiểm tra thông tin

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry