Chủ sở hữu công nghệ SkyWay

Công ty – đơn vị nắm quyền sở hữu công nghệ SkyWay.

Global Transport Investments sở hữu tài sản trí tuệ SkyWay với giá trị 400 867 433 000$, trên cơ sở đó các cổ phần của công ty được phát hành (1 cổ phần – 1$).

Số đăng ký: GTI 1778122

Số chứng thực giấy chứng nhận đăng ký: 66D3F76933

Địa chỉ đăng ký: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, BVI

Bạn có thể kiểm tra đăng ký pháp nhân trên trang của cơ quan quản lý tài chính nơi công ty được đăng ký:

Kiểm tra thông tin

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry