Các cổ phần đặc quyền – theo đó số tiền cổ tức cố định phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty được thiết lập. Các chủ sở hữu những cổ phần đặc quyền được phép bỏ phiếu ý kiến chỉ cho các vấn đề sau:

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry