EnglishVietnamese
EnglishVietnamese

Chương trình cho các nhà đầu tư mới của SkyWay!

+10% cổ phần cho bất kỳ gói đầu tư nào

Từ 0.00 ngày 28/4/2018 (theo giờ Moscow), mỗi nhà đầu tư mới được nhận thêm 10% Cổ phần từ bất kỳ gói đầu tư nào! Để đạt điều đó, cần phải:

1. Đăng ký và xác minh tài khoản

2. Đầu tư trong vòng 7 ngày kể từ khi tài khoản được xác minh.

Với gói trả thẳng hoặc trả góp đều được tính như nhau.

Điều đó tức là trong vòng 7 ngày từ hôm nay, bạn có thể sở hữu số lượng gói đầu tư không giới hạn và cho mỗi gói ấy bạn sẽ nhận được thêm 10% cổ phần!

Ví dụ: nếu bạn đăng ký gói 2700 cổ phần với 100$, thì sau khi thanh toán xong, bạn sẽ nhận được 2970 cổ phần (bonus – 270 cổ phần).

Sau khi mua, cổ phần sẽ được đăng ký thuộc sở hữu của bạn và bạn sẽ có thể đặt gửi về chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu với chúng.

3. Khi đầu tư trả góp, phải thực hiện thanh toán hàng tháng đúng hạn.

Khi thực hiện đủ mọi điều kiện của chương trình, bạn sẽ được cộng vào tài khoản thưởng số cổ phần bằng 10% số cổ phần của gói đầu tư đã chọn. Khi đầu tư trả góp, các cổ phần thưởng sẽ bằng 10% tổng số cổ phần trong gói (số cổ phần cơ bản + cổ phần bonus) sau khi thanh toán hoàn toàn cho gói. Khi thanh toán các gói đầu tư khác, bonus sẽ được cộng ngay lập tức.
Chú ý, thời gian hiệu lực của chương trình là có hạn! Ngày kết thúc chương trình sẽ được thông báo sau.

Hãy sử dụng cơ hội sở hữu số cổ phần nhiều hơn với cùng một số tiền ngay bây giờ.

Hướng dẫn đầu tư.

Sàn giao dịch
Công cụ hỗ trợ